Netřeba nic psát. tohle musíš zažít. Zanech nám prosím svůj kontakt a my se ozveme s nabídkou na míru. V případě vážného zájmu odesíláme vzorek luxusního prosecca na vaši adresu, ať si Una Divina Esperienza vychutnáte i vy.

 

MgA. Alena Žáčková

info@proseccovan.cz

+420 777 143 586

 

Zanecháním poptávky souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence možné smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje objednatele v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje. Klient odesláním stvrzuje, že byl seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.

Proseccovan s.r.o. Moutnice 336, 664 55 IČ: 06665403